Σπύρου Φίλιππα Πανάγου 15, Λευκάδας, - Τ.Κ.: 31100

Τηλέφωνο: 2645032017

Κινητό: 6981167722, 6977647087

E-mail: grafeio_teletwn_politis@yahoo.gr

Υπεύθυνος: ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατηγορία: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Επισκεψιμότητα: 52016

Ιστοσελίδα: http://www.grafioteletonpolitis.gr